AML CONSULTING

 
START | OM FÖRETAGET | TJÄNSTER | SEMINARIER & KONFERENSER | KONTAKT | LÄNKAR   In English
 

Financial Action Task Force (FATF) är den ledande internationella organisationen beträffande åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering. På webbplatsen finns FATF:s 40 rekommendationer och 9 specialrekommendationer med tolkningsnoter och best practice dokument. Vidare finns bl.a. rapporter från genomförda utvärderingar av medlemsländer däribland rapporten från utvärderingen av Sverige som genomfördes 2005-2006.
http://www.fatf-gafi.org

Europeiska Kommissionen har på en webbplats benämnd Financial Crime publicerat det tredje penningtvättsdirektivet, level 2 implementeringsdirektiv och tidigare direktiv. På siten finns också förslag till det fjärde penningtvättsdirektivet i olika faser.
http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Fincen (som är USA:s motsvarighet till Finanspolisen) har en utförlig webbplats som innehåller nyheter inom penningtvätt och terroristfinansiering, rapporter och studier, sanktionsbeslut m.m.
http://www.fincen.gov

Baselkommittén för banktillsyn, IOSCO och IAIS som är de ledande internationella organisationerna för banktillsyn respektive värdepapperstillsyn och försäkringstillsyn, har webbplatser som innehåller standarder och rekommendationer, rapporter och andra dokument av intresse inom området penningtvätt och terroristfinansiering.
http://www.bis.org
http://www.iosco.org
http://www.iaisweb.org

Finansinspektionen har på sin webbplats relativt utförlig information om åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering inklusive utgivna föreskrifter och allmänna råd inom området (FFFS 2009:1) och många användbara länkar.
http://www.fi.se/penningtvatt