AML CONSULTING

 
START | OM FÖRETAGET | TJÄNSTER | SEMINARIER & KONFERENSER | KONTAKT | LÄNKAR   In English
 
AML Consuling medverkar i följande seminarier och konferenser.

6 september 2016
VJS/Karnov, Stockholm. Kurs Penningtvätt - praktisk tillämpning av lagstiftningen och nyheter i regelverket. För närmare info, se www.vjs.se

26 april 2016
VJS/Karnov, Stockholm. Kurs Penningtvätt - praktisk tillämpning av penningtvättslagstiftningen och nyheter i regelverket. För närmare info, se www.vjs.se

4-5 april 2016
Insights Events (Informa IBC), Stockholm. Kurs "Penningtvätt i praktiken". För närmare info, se http://insightevents.se

26 januari 2016
Fakultetskurser, Stockholm. Kurs "AML-Compliance - skärpta åtgärder för kundkännedom" För närmare info, se www.fakultetskurser.se


Tidigare seminarier och konferenser

15 december 2015
VJS/Karnov, Stockholm. Kurs Penningtvätt - praktisk tillämpning av lagstiftningen och nyheter i regelverket.

3 december 2015
Insight Events (Informa IBC), Stockholm. Konferens Förebyggande AML-arbete och verklig huvudman. Thomas Grahn moderator för konferensen och föreläsare.

25 november 2015
Bonnier Media, Stockholm. Seminarium Penningtvätt - motverka, förhindra och upptäck i tid. Thomas Grahn moderator för seminariet och föreläsare.

24 november 2015
Exlibro AB, Stockholm. Kurs Åtgärder mot penningtvätt för revisorer.

22 oktober 2015
Fakutetskurser, Stockholm. Kurs AML - Åtgärder mot penningtvätt.

15-16 oktober 2015
Informa IBC Sweden, Stockholm. Kurs "Penningtvätt i praktiken". Kursledare är Thomas Grahn, AML Consulting och Alexandra Aurusell, Promontory Financial Group. För närmare info och anmälan, se www.informasweden.se/penning

26-27 augusti 2015
Informa IBC, Stockholm. Konferens Åtgärder mot penningtvätt. Thomas Grahn moderator för konferensen och föreläsare.

28 maj 2015
VJS/Karnov Group, Stockholm. Kurs Penningtvätt - praktisk tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och nyheter i regelverket. För närmare info och anmälan, se www.karnovgroup.se eller www.vjs.se

6-7 maj 2015
Informa IBC Sweden, Stockholm. Konferens "Uppdatering av finansiella regelverk". För närmare info och anmälan, se www.informasweden.se

9-10 april 2015
Informa IBC Sweden, Stockholm. Kurs "Penningtvätt i praktiken". Kursledare är Thomas Grahn, AML Consulting och Alexandra Aurusell, Promontory Financial Group För närmare info och anmälan, se www.informasweden.se/penning

21 januari 2015
Fakultetskurser, Stockholm. Kurs och workshop i penningtvättsregelverket och praktisk tillämpning

10 oktober 2014
GRC dagarna - Internrevisorernas Förening, Stockholm

17 september 2014
VJS/Karnov Group, Stockholm. Kurs penningtvätt - praktisk tillämpning av penningtvättslagstiftningen och nyheter i regelverket. För närmare info, se www.karnovgroup.se eller www.vjs.se

28-29 augusti 2014
Informa IBC Sweden, Stockholm. Konferens om åtgärder mot penningtvätt och nyheter inom området. Moderator: Thomas Grahn, AML Consulting

5 februari 2014
Karnov/VJS, Stockholm. Halvdagsseminarium Penningtvätt -fördjupning. För närmare info, se www.vjs.se eller www.karnovgroup.se

3-4 april 2014
Informa IBC Sweden, Stockholm. Kurs "penningtvätt i praktiken" där Thomas Grahn AML Consulting är kursledare. För närmare info och anmälan, se www.informasweden.se

17-18 oktober 2014
Informa IBC Sweden, Stockholm. Kurs "penningtvätt i praktiken" där Thomas Grahn AML Consulting är kursledare. För närmare info och anmälan, se www.informasweden.se

23-24 maj 2013
Informa IBC Sweden, Stockholm. Konferens "uppdatering av EU:s och USA:s finansiella regelverk" För närmare info se www.informasweden.se

4 juni 2013
Karnov/VJS, Stockholm. Halvdagsseminarium "Penningtvätt - fördjupning av aktuella tillämpningsfrågor och nyheter i regelverket". För närmare info, se www.vjs.se

17-18 oktober 2013
Informa IBC Sweden, Stockholm. Kurs "penningtvätt i praktiken" där Thomas Grahn AML Consulting är kursledare. För närmare info, se www.informasweden.se

7 november 2013
Karnov/VJS, Stockholm. Heldagskonferens om penningtvättsregelverket, nyheter inom området och praktikfall. För närmare info, se www.karnovgroup.se

19-20 november 2013
Uppdrag för EU-kommissionen

21 Mars 2013
Karnov/VJS Stockholm. Fördjupningsseminarium penningtvättsfrågor. Närmare detaljer meddelas senare.

15-16 April 2013
Informa Sweden (tid. IBC Euroforum), Stockholm. Kurs "Penningtvätt i praktiken" där Thomas Grahn och Alexandra Aurusell, Redeye AB är kursledare. För närmare info och anmälan, se www.informasweden.se

28-29 november 2012
Uppdrag för EU-kommissionen, Banja Luka, Bosnien och Herzegovina

19-20 september 2012
Ekonomimässan, Kista, Kunskapscenter mot penningtvätt. För närmare info, se www.kistamassan.com/events

15 november 2012
VJS/Karnovgroup, Stockholm. Heldagskonferens Penningtvätt - nyheter och praktikfall. För närmare info och anmälan, se www.karnovgroup.se och http://vjs.se/kurser.php

23 maj 2012 (halvdag) 24-25 maj 2012
IBC Euroforum, Stockholm. Konferens "Update av EU:s och USA:s finansiella regelverk" ( 24-25 maj) och fördjupningspass penningtvättsfrågor (em 23 maj). För närmare info, se www.ibceuroforum.se/regelverk

20-21 december 2011
Uppdrag för EU-kommissionen Skopje, Makedonien

8 december 2011
VJS, Stockholm. Kurs "Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism - nyheter och tillämpning av regelverket, praktikfall m.m." För närmare info, se www.vjs.se

24 november 2011
Konferens arrangerad av Lotteriinspektionen, Nalen, Stockholm. Avvakta närmare info.

13-14 oktober 2011
Uppdrag för EU-kommissionen, Skopje, Makedonien

22-23 september 2011
Uppdrag för EU-kommissionen Tbilisi, Georgien

29 augusti 2011
Tidningen Affärsvärlden arrangerar konferensen Bolagsjurist 2011. Lokal: Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm.

24 maj 2011
SwedSec Licensiering AB, Stockholm. Seminarium Åtgärder mot penningtvätt m.m. på värdepappersmarknaden i praktiken.

22 Februari 2011
VJS, Stockholm. Heldagsseminarium om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Behandlar även frågor rörande betaltjänstlagen och åtgärder mot penningtvätt i denna del. för ytterligare info: se www.vjs.se

25-26 januari 2011
IBC Euroforum, Stockholm. Konferens Mobile Payments. För närmare info och registrering, se www.ibceuroforum.se

3-4 december 2010
Internationellt seminarium ang penningtvättsfrågor, Stockholm. Arrangeras av Juridiska institutionen, Stockholms Universitet

2 december 2010
VJS, Stockholm. Heldagsseminarium om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Angelägna frågeställningar och nyheter inom området samt frågor rörande de nya aktörerna som omfattas av penningtvättsregelverket m.m. kommer att behandlas. För närmare info, se www.vjs.se

19 november 2010
Uppdrag för EU-kommissionen, Zagreb, Kroatien

11 november 2010
Medverkan vid Compliance Forum, Stockholm

3-4 oktober 2010
Uppdrag för EU-kommissionen, Amman, Jordanien

21-22 september 2010
IBC Euroforum, Stockholm. Medverkan vid Compliancekonferens.

10-11 juni 2010
Uppdrag för EU-kommissionen, Wien, Österrike

22 maj 2010
VJS, Stockholm. Nyhetsdag avseende den finansiella sektorn. Närmare info finns på www.vjs.se

2 juni 2010
VJS, Stockholm. Kvällsseminarium om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med extra fokus på icke finansiella företag och yrkesutövare. Närmare info finns på www.vjs.se

6-8 juni 2010
ACAMS 6:e årliga European AML/CFT Conference, Hilton, Amsterdam, Nederländerna. Närmare info finns på http://amleurope.org

19 mars 2010
IBC Euroforum. Stockholm. Fördjupningsdag med workshop avseende åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terorism. Info och onlineanmälan www.ibceuroforum.se

18 mars 2010
IBC Euroforum, Stockholm. Medverkan vid Compliance-konferensen 17-18 mars 2010 med en presentation som tar upp olika tillämpningsfrågor rörande penningtvättsregelverket m.m.

16-17 mars 2010
VJS Stockholm. Penningtvätt - vad är det ? Kvällsseminarium 16 mars 2010. Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism inkl panel med angelägna frågeställningar och senaste nytt inom området, heldagsseminarium 17 mars 2010. För märmare info, se www.vjs.se

11 mars 2010
Compliance Forum, Stockholm

1-2 december 2009
VJS Stockholm. Penningtvätt - vad är det? Kvällseminarium 1 december 2009. Heldagsseminarium om det nya regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och senaste nytt inom området 2 december 2009. För närmare info, se www.vjs.se

26 November 2009
IBC Euroforum, I anslutning till konferens operativa risker i finanssektorn hålls fördjupningsdag/workshop - Åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering i praktiken. För närmare info och online anmälan, se www.ibceuroforum.se

29 oktober 2009
IBC Euroforum, workshop - Åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering i praktiken. För närmare info och online anmälan, se www.ibceuroforum.se/compliance

7-8 oktober 2009
Uppdrag för EG-kommissionen, Banja Luka, Bosnien-Herzegovina

7-9 Juli 2009
Uppdrag för EG-kommissionen, Amman, Jordanien

16 juni 2009
Modul 1, seminarium, Stockholm

1-2 juni 2009
Uppdrag för EG-kommissionen, Belgrad, Serbien

4-5 maj 2009
IBC Euroforum, Stockholm. 2 dagars kurs EU:s tredje penningtvättsdirektiv - ny lagstiftning om åtgärder mot penningtvätt m.m. För närmare info och online anmälan se www.ibceuroforum.se

31 mars 2009
Mercur och Tonbeller seminarium "How to monitor money laundering and detect fraud", Stockholm. Närmare info www.mercur.se

13 mars 2009
Modul 1 AML seminarium, Stockholm. Närmare info www.cm1.se

19-20 februari 2009
Uppdrag EG-kommissionen, Ankara, Turkiet

17 februari 2009
IBC Euroforum, Stockholm. Konferens ang det tredje penningtvättsdirektivet och det nya svenska regelverket + internationella talare. För närmare info och online anmälan se www.ibceuroforum.se

1-2 december 2008
VJS Stockholm. Penningtvätt - Vad är det? Kvällseminarium 1 dec 2008 Heldagsseminarium om tredje penningtvättsdirektivet och sv implementering av ny lagstiftning inom området 2 dec 2008 Närmare info på www.vjs.se

29 Okt 2008
Modul 1, seminarium, Sundsvall

22 oktober 2008
Modul 1, seminarium, Göteborg

17-18 november 2008
IBC Euroforum, Stockholm. 2 dagars kurs rörande EU:s tredje penningtvättsdirektiv och den aktuella implementeringen i Sverige. För närmare info och online anmälan se www.ibceuroforum.se

13-14 november 2008
Hvitvaskingskonferansen 2008, Sundvolden Hotell, Oslo

12 november 2008
Uppdrag för EG-kommissionen, Sofia, Bulgarien

9 September 2008
Tonbeller Compliance Forum Oslo, Norge
Online registrering på www.tonbeller.com/en/complianceforum
Evenemanget är avgiftsfritt

Juni 2008
Uppdrag för EG-kommissionen, Bosnien-Herzegovina

14-15 Maj 2008
IBC Euroforum, 2 dagars kurs rörande EU:s tredje penningtvättsdirektiv och dess implementering, Stockholm.

7-8 maj 2008
VJS Stockholm. Penningtvätt - vad är det? Kvällsseminarium 7 maj och heldagsseminarium om penningtvättsfrågor 8 maj

22 april 2008
VJS, Stockholm. Nyhetsdag, finansiella området

16-17 april 2008
VJS, Stockholm. Medverkan i kursen Risker i finansiell verksamhet

16 april 2008
Modul 1, Penningtvättseminarium

8-9 april 2008
EU-kommissionen uppdrag, Serbien

11-13 Mars 2008
EU-kommissionen uppdrag, Moldavien

3-5 March 2008
IBC Euroforum, konferens ang det tredje penningtvättsdirektivet samt workshops, Stockholm

7 februari 2008
VJS Stockholm. Investeringsfonder - lagens tillämpning och aktuella frågor (innefattar ett avsnitt om penningtvättsfrågor)

11 Dec 2007
EU-kommissionen uppdrag, Tallinn, Estonia

28-29 November 2007
IBC Euroforum DK, EU*s 3. hvidvaskdirektiv, konferens och workshop 28-29 nov 2007, Köpenhamn, Danmark.

14-15 November 2007
IBC Euroforum, två dagars kurs rörande EU:s tredje penningtvättsdirektiv och dess implementering i sv.

4-5 Oktober 2007 (nytt datum kommer att meddelas senare)
Silk Road Studies, workshop, Uppsala. Uppgift om datum lämnas senare.

11-12 September 2007
VJS, Stockholm. Kvällsseminarium (11 Sept) och heldagsseminarium (12 Sept). AML-nyheter, praktiska övningar och det tredje penningtvättsdirektivet.

September 2007
EU-kommissionen, uppdrag inom området åtgärder mot penningtvätt, sept 2007.

14 Juni 2007
IBC Euroforum konferens ang det tredje penningtvättsdirektivet, Stockholm

13 Juni 2007
IBC Euroforum pre-workshop ang det tredje penningtvättsdirektivet, Stockholm

18 April 2007
Fondbolagens Förening. Seminarium.

27 Mars 2007
IBC Euroforum. Konferens. Det tredje penningtvättsdirektivet - viktiga nyheter och förändringar samt dess praktiska konsekvenser.

26 Mars 2007
IBC Euroforum. Pre-workshop. Praktisk tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt.

6-7 Dec 2006
AML Seminarium Abuja, Nigeria.

Hösten 2006
Workshops inom ramen för EU-China Financial Services Co-operation Project, Peking, Kina.

16-17 Nov 2006
Seminarium penningtvättsfrågor Silk Road Studies Program 16-17 nov 2006, Uppsala, Sweden.

7 Nov 2006
Möte i Compliancenätverket for compliancefrågor inom finansområdet 7 nov 2006, Stockholm.

21 Sept 2006
VJS, Stockholm. Heldagsseminarium och workshop avseende åtgärder mot penningtvätt. För närmare info, se www.vjs.se